Korntorksbygget

I samarbete med Jordbruksverket har vi byggt en spannmålstork, med varmluft som eldas med spillved från den egna skogen. Detta projekt har vi länge drömt om, att kunna ta hand om den ofta vädigt fuktiga spannmålen här i Jämtland, och torka den med egen spillved. Och sedan kunna lagra spannmålen på ett bra sätt. Spannmålsodlingen krävs framförallt för att få till en bra växtföljd för vallarna men också som foder till gårdens hästar. 
Nedan följer bilder från bygget samt från tröskningen.