Veterinärens Råd

 

Här följer några tips och råd från vår stuteriveterninär. Är det något Du undrar över kan du maila så ska vi i mån om tid försöka besvara Dina frågor kring betäckning, dräktighet osv.

 

Vi har önskningar om att starta en råmjölksbank här, mer information om det finns här.

 

Några tips inför säsongen:

 

  • Stoet bör vara i gott hull, gärna lite rund. Ston i bra hull har bättre dräktighetsresultat.
  •  Ge extra ADE-vitaminer i fodret framför allt om du har ett gallsto. Halterna sjunker i grovfodret under lagringen över vintern. Överdosera inte utan ge enligt dosangivelsen. När hästarna kommit ut på bete behövs inga extra vitaminer, men naturligtvis tillskott av mineraler som vanligt.
  • Ett baktprov bör tas på gallston innan första seminering. Det gör vi i början av brunsten och stoet kan semineras som vanligt i slutet av brunsten.
  • För ston som skall lämnas på station vill vi gärna att de är avmaskade innan de kommer och att skorna är avtagna.

 

 

Det är en nedåtgående trend under de senaste åren att dräktighetsresultatet för transportsperma sjunker framför allt på halvblodssidan. Det är sannolikt flera faktorer som samverkar, men titta gärna på hingstarnas dräktighets och/eller fölningsstatistik från tidigare år. För ett gammalt sto som inte varit i avel på länge eller ston som krånglat med dräktigheten tidigare är det extra viktigt att välja en hingst som fungerar bra med transportsperma.